روزى کسى پرسید: چرا نماز صبح دو رکعت است ؟

گفتم : نمى دانم ، دستور خداوند است و باید انجام دهیم .
همینکه فهمید نمى دانم ، قیافه روشنفکرى گرفت و گفت : دنیا، دنیاى علم است ، امروز دیگر دین بدون علم صحیح نیست و...
پرسیدم : حال تو بگو: چرا برگ درخت انار کوچک است ولى برگ انگور، بزرگ و پهن مى باشد؟
گفت : نمى دانم . من هم همان قیافه را گرفته و گفتم : دنیا، دنیاى علم است ، علم باید ثابت کند و... اندکى از غرورش کاسته شد.
گفتم : برادر! قبول داریم که دنیا، دنیاى علم است ، ولى نه به این معنا که همه اسرار هستى را باید همین امروز بدانیم . حتماً میان برگ باریک انار و برگ پهن انگور و مزه میوه هایشان ، رابطه اى در کار است که هنوز، برگ شناس ، خاک شناس ، گیاه شناس و میوه شناس ، آن را کشف نکرده است .
پس وجود اسرار را مى پذیریم ولى ادعاى فهمیدن همه آنها را هرگز از هیچ کس قبول نمى کنیم

/ 0 نظر / 20 بازدید