سرت رو پائین نگیر دلاور من

بذار همه ببین گریه هات هم گریه های مردونه است 

تو که رفتی از خاک کشورت دفاع کنی

از ناموش و شرفت 

پس حالا که بعد این همه شکنجه برگشتی به وطن

سرت رو بالا بگیر

بذار همه ببین گریه هات هم گریه های مردونه استزنده باد آزادگان سربلند سرزمینم ایران


عکس : آزادگان سربلند ایران پس از بازگشت به میهن عزیزمان
/ 0 نظر / 14 بازدید