بسیار زیبا

 
اسلام لامکان است همان سان که لازمان است و اگر چه از شبه جزیره عربستان سر بر آورده است، اما ریشه در خاک فرهنگ بومی آن خطه ندارد. پیامبر امی است تا یقین کنند که انچه بر زبان می اورد از فرهنگ مکتوب قرون و ادوار و امم گذشته نگرفته است.... اسلام نخل نیست که فقط در گرمسیر بروید، طوباست که هر خاکی مستعد پرورش آن است. 
سید مرتضی آوینی
/ 0 نظر / 13 بازدید