خمینی سن عشق را پایین آورده...

 
رزمنده ۱۴ ساله ای را به اسارت گرفته بودند.
فرمانده‌ی عراقی وقتی او را دید و متوجه سنش شد،
پرسید: ◄ مگر سن سربازی ۱۸ سال نیست؟ خمینی سن سربازی را پایین آورده؟
رزمنده در جواب عراقی گفت: ◄ نه، سن سربازی همان ۱۸ سال است، خمینی سن عشق را پایین آورده...
/ 0 نظر / 14 بازدید