برای چه آمدی زیارت

 
یکی از شاگردان آیت الله بهجت عرض کردند
رفته بودیم زیارت امام رضا (ع) ،
بعد از زیارت در جلسه ای خصوصی با برخی طلاب محضر آیت الله بهجت رسیدیم
آیت الله بهجت عرض کردند که حال شما خوب است
گفتیم بله الحمدلله خوب هستیم
آیت الله بهجب فرمودند، زیارت خوب بود
گفتیم بله زیارت خوبی بود
آیت الله بهجت فرمودند، آقا راهم دید؟
من مات و مبهوت موندم چی عرض کنم، بگم بله که گناه کردم و بگم نه که ..... ساکت موندم
آیت الله بهجت عرض کردند، پس ندیدی، پس شما برای چه به زیارت رفتید؟ بخاطر در و دیوار؟ این هارا که از دور هم میشد زیارت کرد......
/ 0 نظر / 15 بازدید