از آیت الله بهجت سوال کردند که :
ما گناه می کنیم ،
ایشان فرمودند که گناه را ترک کنید. 
باز همین سوال را کردند و در آخر آیت الله بهجت فرمودند :
اگر نمی توانید گناه را ترک بکنید ، استغفار را ترک نکنید .
/ 0 نظر / 14 بازدید