تو چه می‌دانی که سال 61 چه بود؟

 
تو چه می‌دانی که سال 61 چه بود؟

امیر سرتیپ سید تراب ذاکری افسر اطلاعاتی ارتش ایران در دوران دفاع مقدس :

نخستین روز آغاز جنگ و لحظه ای صدام گلوله توپ شلیک کرد آن روز صدام در مقابل 256 خبرنگار که آن را گزارش می کردند بسیار شاد شد.آن زمان قرار بود سه روزه اهواز را بگیرد اما با مقاومت مدافعین در خرمشهر مواجه شد و پس از 34 روز پشت دروازه خرمشهر ماند.صدام پس آزادسازی خرمشهر در یک مصاحبه سرش را به تریبون زد و گف:«تو چه می‌دانی که سال 61 چه بود؟» این یکی از سخت‌ترین اعترافات یک مرد متعصب همچون صدام بود.

عکس اول : اسیران عراقی در خرمشهر عزیزمان

عکس دوم : شادی مردم ایران از آزادی خرمشهر 

زنده باد مدافعان ایران
فرزندان راستین ایرانی 
/ 0 نظر / 28 بازدید