آیت الله معظم امـام خامنــه ای حفظه الله :

بعضی افراد می گوینــد امر بـه معروف و نهی از منــکر
"فضــولی کــردن است " ، نــه ! ایــن همکاری کردن است ،
ایــن نظارتِ عمومی است ، ایــن کمک بـه شیوعِ خیــر است ،
ایــن کمک بـه محدود کردنِ بــدی و شرّ است
بدتریــن خطرها ایـن است که یـک روز در جامعه، گناه بـه عنوان ثواب معرفی شود، کار خوب بـه عنوان کار بـد معرفی شود
و فرهنــگ ها عوض شود.

۱۳۷۹/۰۹/۲۵

/ 0 نظر / 30 بازدید